Новини

XVI Интернационален Симпозиум на Европейската работна група за научни изследвания по отношение на наркотиците

Методът на терапевтичната общност: инструмент за овластяване

22-23 септември 2016 г.

Рим (Италия)

Старт на сътрудничеството между Терапевтична общност “Феникс” и Асоциация “Каса Фамилия Розета”(Associazione Casa Famiglia Rosetta) (Италия) в областта на хранителните разстройства, наркоманиите и психичните разстройства.

На работната среща бяха обсъдени съвременните тенденции в лечението на алкохолизма, наркоманиите, хранителните разстройства и случаите с двойна диагноза. От Терапечвтична общност “Феникс” взеха участие д-р Петър Василев и психологът Мариета Рускова.

Симпозиумът на Европейската работна група за научни изследвания по отношение на наркотиците (Еuropean Working Group on Drugs Oriented Research – EWODOR) беше насочен към по-добро разбиране на процеса на автономия и овластяване в метода на лечение на злоупотребата с наркотични и психотропни вещества, предложени от Терапевтични общности. Концепцията за овластяване е присъща на метода на лечение на терапевтичната общност, основана на взаимно уважение и на убеждението, че хората могат да се развиват самостоятелно, а задачата на професионалистите е да ги съпътстват и подкрепят по този път.

Бяха представени проучвания – качествени и количествени изследвания на стратегиите, приети в различните страни, разгледани от теоретична гледна точка от исторически, философски и социален аспект.

Особен акцент беше приложението на метода на терапевтичната общност при лечението на хранителни разстройства и двойни диагнози.Терапевтичният метод за лечение на зависимости е общ с метода за лечение на хранителни разстройства. В резултат на тази промяна на ориентацията в социално-терапевтичните дейности е налице нововъзникващ интерес към връзката между хранителните разстройства и зависимостите.

По отношение на двойните диагнози терапевтичната програма е приспособена към задоволяване на определени нужди в следствие на психиатрични симптоми, дължащи се на депресивен, тревожен или психотичен клиничен случай, които често се появяват след прекъсване на употребата на наркотични вещества и/или при приключването на субституиращо лечение на наркотични вещества.

Терапевтичният процес при лечението на двойни диагнози е насочен в четири основни посоки – социални взаимоотношения, личностни вярвания, поглед “зад симптомите” и значими дейности.

След работната среща стартира съвместен проект в областта на хранителните разстройства с Асоциация “Каса Фамилия Розета” (Италия).

Събраният опит от 4-5 години и обсъждането по време на работната среща доказват категорично, че се увеличава ефективността на метода на терапевтичната общност при лечението на хранителни разстройства.

На 20.02.2012 г. на работно посещение в България пристига Steve Walker, Директор програма Ley Community, Oxford. Той е водещ експерт на Великобритания и на Европейската Федерация на терапевтичните общности за лечение и рехабилитация на наркомании.

Ley Community Oxford е най-старата терапевтична общност във Великобритания и отговаря на високи европейски стандарти. През 2011г. на посещение в тази терапевтична общност беше Дейвид Камаран.

Програмата на Steve Walker включва двудневен престой в Терапевтична общност “Феникс”, след което в София предстоят работни срещи със зам. министри от Министерството на здравеопазването и МТСП.

Посещението на г-н Стив Уолкър ще допринесе за развитие на лечението на наркомании в България, както и се надяваме, че ще има резултат за финансиране на терапевтичните общности в страната, така както това се случва в Европа.

Програмата на Терапевтична общност “Феникс” е силно повлияна от тази на Ley Community, Oxford, и сътрудничеството между двете терапевтични общности датира от 2003г.

В тази връзка, на 21.02.2012г. Терапевтична общност “Феникс” е отворена за журналисти.

В периода 2009-2012 г. се реализира проект “Реконструкция и рехабилитация на Терапевтична общност Феникс, България”, финансиран от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕЕА). Осъществяването на проекта ще доведе до подобряване на битовите условия в терапевтичната общност. Проектът включва два обучителни семинара и осъществяването на изследователска дейност за мултидименсионалните промени в начина на живот, настъпващи по време на и след завършване на терапевтичната програма.

1407 София, Лозенец
ул. Рилски езера №16

0898 / 209 175
0887 / 563 028

phoenix_house@abv.bg

Owned by