Иновативна терапевтична програма за лечение на АЛКОХОЛИЗЪМ с доказана висока ефективност

Диагнозата Алкохолизъм (алкохолна болест), която вероятно Ви е поставена в някое лечебно заведение в страната съвсем не е достатъчна.

Важен е спектъра и вътрешната динамика на симптомите. Това определя специфична типология, коятоизисква специфични интервенции, включени в индивидуалният проект за лечение на всеки с алкохолен проблем.

Ние изготвяме за всеки индивидуален проект за лечение на алкохолна болест, който включва:

Някои от специфичните цели при лечението на алкохолизма включват:

• справяне с влечението за употреба на алкохол

• пълна промяна на личността


Нашият екип се грижи за това да Ви подпомага в процеса на възстановяване и преодоляване на влечението към рецидив.


Признаците и симптомите на алкохолизма могат да се появят независимо един от друг, а могат и да останат скрити. За алкохолизъм говорим в следните ситуации:

• Не можем да ограничим количеството на изпития алкохол.

• Чувстваме силна нужда или принуда за пиене.

• Развива се толеранс към алкохола, така количеството изпит алкохол трябва да е голямо, за да може да усетим неговия ефект.

• Пием самостоятелно или в подобна компания.

• Алкохолизмът се усеща най-ясно при физическите абстинентни симптоми, като гадене, изпотяване и треперене. На лице е нужда от незабавно набавяне на алкохол.

• Нямаме спомен от разговори или ангажименти

• Имаме определен ритуал за пиене в определени моменти и човекът, който страда от алкохолизъм става раздразнителен и нервен, когато този ритуал е нарушен.

• Усещаме и раздразнителност, когато обичайното време за пиене наближава, особено ако алкохолът не е наличен.

• При алкохолизма се пие алкохол, за да се почувства „нормално“.

• Съществуват правни проблеми или проблеми при отношенията с другите, заетостта или финансови проблеми поради пиене.

• Губи се интерес към дейности и хобита, които преди са използвани, за да носят удоволствие.


Имайте предвид, че алкохолизъм е състояние, което не може да се скрие и се изгражда с години. Колкото по-скоро се вземат мерки за неговото ограничаване и лечение, толкова по-добри ще са крайните резултати.

1407 София, Лозенец
ул. Рилски езера №16

0898 / 209 175
0887 / 563 028

phoenix_house@abv.bg

Owned by