Информация

ТО ”Феникс” участваше в европейска експертна работна група по стандартите за добра практика в областта на терапевтичните общности - Community of Communities – A Quality Network of Therapeutic Communities, Royal College of Psychiatrists, London, за периода 2003- 2009г. Така ТО”Феникс” е единствената рехабилитационна програма в страната, която чрез ежегоден европейски мониторинг и активно практическо участие стана съавтор на Европейските стандарти за добра практика на терапевтични общности. Тези стандарти бяха предоставени на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, което допринася за развитие на модела Терапевтична общност в България. / снимка 1 от е-майла/

Издадено бе ръководство за приложение на метода Терапевтична общност- “Терапевтични общности.Стандарти за добра практика” с автор д-р П.Василев (M&M, София, 2008г.), чрез което се разпространи метода сред професионалната общност. *снимка 3 от е-майла/

ТО ”Феникс” е участвала в Европейска мрежа, част от изследователски проект SEID(2007-2010г.) за обмен на добра практика, завършил с публикуване на Европейско ръководство “Терапевтични възможности за младежи, зависими от наркотици”. Съавтор на ръководството е екипът на ТО “Феникс”.

Екипът на ТО ”Феникс” е реализирал 5 научни публикации, защитен е дисертационен труд на тема Терапевтични общности в Софийски университет “Св.Климент Охридски”, участвал е в написването на глава от книга (“Therapeutic Communities for Psychosis: Philosophy, History and Clinical Practice”), издадена във Великобритания.

Резултатите от две проведени научни изследвания показват, че 67% от завършилите програмата не употребяват наркотици и 65.1% от постъпилите в програмата я завършват. На практика повече от 200 младежи, които са били на лечение в Терапевтична общност “Феникс” са напълно възстановени от зависимостта си.

1407 София, Лозенец
ул. Рилски езера №16

0898 / 209 175
0887 / 563 028

phoenix_house@abv.bg

Owned by