Екип

Директор Програми

Д-р Петър Василев

Психиатър, терапевт и супервизор по когнитивно-поведенческа психотерапия; основател на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия и е бил неин председател с два последователни мандата; Член на експертен съвет по зависимости към Министерство на здравеопазването.

Има продължителен опит като началник отделение по наркомании във Военномедицинска академия. През 2001г създава „Къща Феникс”, която е първата професионална терапевтична общност за зависимости в България.

Автор е на над 30 научни публикации; редактор на списание ‘Когнитивно-поведенческа психотерапия”; член на борда на английското списание „ Behavioral and Cognitive psychotherapy”. Участва в експертна група за стандарти при терапевтични общности към Royal College of Psychiatrists, Великобритания.

Преподава зависимости към Софийския Университет „Св.Климент Охридски” и Бургаски Свободен Университет.


Административен директор

Веселка Въткова

Специалист по здравен мениджмънт

Основни квалификации: Институт за управление на програми и проекти проф.,, Джон Атанасов” – Правна уредба на статута на неправителствените организации и възможности за ефективното им участие в развитието на гражданското общество

Специализирано обучение във Phoenix Haga –Норвегия

Административен Директор на ЦСР,,Феникс” от 2001г.

Ръководител на дългосрочна рехабилитационна програма ТО”Феникс”


Галина Касабова

Клиничен психолог, психотерапевт и ръководител на първата професионална дългосрочна рехабилитационна програма за лечение на зависимости в България – Терапевтична общност „Феникс”, с над 10-годишен опит.

Галина Касабова участва в редица значими европейски проекти в областта на зависимостите и метода „Терапевтична общност”:

- "Techical Support to the Bulgarian Social Network: Youth Inclusion"- Centro di Solidarieta "Don Lorenzo Milani" (2006)

- SEID - Strategic European Inventory on Drugs (2009)

Област на професионална компетентност: индивидуална и групова психотерапия, екзистенциални проблеми, конфликти в двойката, проблеми в общуването, психодиагностика, психосоматични проблеми, фобии, зависимости към алкохол, наркотици, хазарт, хранителни разстройства, емоционално и личностово израстване.

В екипа на Терапевтична общност „Феникс” от създаването й през 2001 г., директор от 2005 г.


Иванка Атанасова

Клиничен психолог

- Консултант по когнитивно - поведенческа психотерапия;

- Позитивна психотерапия

- Транзакционен анализ

- Член на Българската Асоциация по Когнитивно - поведенческа психотерапия


Област на професионална компетентност: клинична и когнитивна психология; зависимости; невротични, поведенчески и личностови разстройства и кризи; разстройства в социалната адаптация при деца, индивиди, семейства и групи

В екипа на Терапевтична общност „Феникс” от 2008 г.


Миглена Ставрева

Магистър психолог

- Дипломиран консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия

- Базисен консултант по позитивна психотерапия

- Член на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

- Преминати специализирани обучения за зависимости по метода на когнитивно - поведенческата психотерапия и мотивационни интервюиране – „Motivational interviewing – preparing people for change”.

- Конференция „Терапевтичната общност като модел за възстановяване при зависимости” (2011)


Бойка Боянова

- Консултант по когнитивно - поведенческа психотерапия

- Социолог с професионални интереси в областта на социалната психология

- Преминати практически тренинги и обучения за когнитивно поведенчески интервенции и мотивационна работа при зависимости, поведенчески и личностови разстройства, разстройства в социалната адаптация при деца, индивиди, семейства и групи

- Член на Българска асоциация по когнитивно - поведенческа психотерапия

- Стаж в Терапевтична общност „Ley Community”, Oxford, UK (2012) В екипа на Терапевтична общност „Феникс” от 2009 г.

1407 София, Лозенец
ул. Рилски езера №16

0898 / 209 175
0887 / 563 028

phoenix_house@abv.bg

Owned by